Formandsskifte

Danmarks Luftsport Forbund

Formandsskifte

Til Unionsmedlemmer af KDA

Formand Dennis Werenskiold har desværre set sig nødsaget til at træde tilbage fra posten som formand for KDA grundet alvorlig sygdom.

Bestyrelsen har derfor indkaldt førstesuppleanten, Jørgen Legind Hansen, til at deltage i bestyrelsen, og har konstitueret sig som følger:

Formand: Michael Bach-Olesen
Næstformand: Peter Eriksen
Forretningsudvalg: Michael Bach-Olesen, Peter Eriksen, Per Horn. 

Der vælges ny formand ved Repræsentantskabsmødet, som afholdes søndag d. 29. september i Odense.

Vi vil gerne benytte lejligheden til samtidig, at informere om workshop for KDAs Unionsmedlemmer, som afholdes lørdag den 31. august kl. 13:30 i Odense. Emnet på workshoppen bliver KDAs vedtægter og regulativ, hvor KDAs bestyrelse vil komme med et oplæg til ændringer til diskussion.Invitation til workshoppen samt bestyrelsens oplæg fremsendes senere. 

Med venlig hilsen

Michael Bach-Olesen Formand KDA