FAI General Conference 2020

Danmarks Luftsport Forbund

FAI General Conference 2020

FAI General Conference blev afviklet elektronisk i perioden 3 december til 5 december. Der var daglige sessioner fra 12:00 til 14:30UTC og nogle dage også 20:00 til 21:30UTC. Efter en kort tilvænningsperiode fungerede det fint. Afstemningen foregik ved, at man for hver afstemning modtog en e-mail på den adresse der var registreret gennem KDA med en link. Den uformelle kontakt savnedes naturligvis, og de givtige diskussioner i kaffepauserne, hvor problemerne ofte løses, kunne ikke finde sted.

FAI præsident Bob Henderson meddelte i sin mundtlige beretning i starten af mødet at han ikke genopstillede. Der ville derfor ikke blive kampvalg, den nuværende formand for Royal Aero Club David Monks var eneste kandidat.

I generalsekretærens beretning skinnede det klart igennem, at han stadig ønsker at lege med de store forbund og IOC. Han ser også stadig FAI som arrangør af store internationale arrangementer. Han har helt åbenlyst ikke forstået det budskab der blev afleveret sidste år. Det bliver en opgave for det nye Executive Board (EB).

Der var igen i år meget debat om regnskabet. Der er fundet flere skeletter i skabet, bl.a. store hæftelser for ikke afviklet overarbejde, som jo bør medtages i regnskabet som gæld. FAIs likvide egenkapital er nu reduceret til 1 million SFR. Det er nøjagtigt det beløb som de enkelte Airsports Commissions (CIVA, IGC etc.) har opsparet, og som bliver kaldt ”Special Reserves”. FAI ejer dog bygningen i Lausanne, hvori der ikke er gæld. Resultatet blev, at 25% stemte imod at godkende regnskabet.

Budgettet for 2021 var fornuftigt, og fik ros fra mange sider. Omkostningerne er skåret kraftigt. Der er lagt op til en reduktion af personalet til omkring 50% af 2019 niveauet, men der skal mere til på sigt. Annual Subscription Fee fastholdes uændret i forhold til 2019. Flere lande rykker ned i betalingsgruppe, da de er blevet færre medlemmer. FAI mister derfor omkring 10% indtægter i forhold til 2019.

De enkelte Air Sports Commissions (ASC) fik ikke mulighed for at fremlægge deres rapporter, som var publiceret på forhånd.

Der er mulighed for et nyt konsortium overtager Red Bull Air Race for at drive det videre. FAI vil ikke blive direkte involveret i arrangementerne, det bliver CIVA (aerobatics) som vil levere stewards og sikre sikkerheden, men FAI vil modtage nogle af indtægterne for at brande eventet. Der er derfor ingen økonomisk risiko for FAI. Navnet er endnu ikke fastlagt.

EB ser nu således ud:

President 

  • David Monks, United Kingdom

https://www.fai.org/news/david-monks-elected-new-fai-president

Executive VPs

  • Agust Gudmundsson, Iceland
  • Pankul Mathur, India
  • Eric Mozer, USA
  • Patrick Naegeli, United Kingdom
  • Marina Vigorito, Italy
  • Graeme Windsor, Australia

Der var kun genvalg af Agust og Marina, de andre er nyvalg, så generationsskiftet er nu komplet.

EB vil arbejde mod yderligere reduktioner i omkostningerne, delegering af opgaver til de enkelte ASCs og fokus på Verdensmesterskaber, Verdensrekorder og Diplomer. Det er nok ikke givet at FAI bliver boende i Lausanne, flere af de nye EM medlemmer udtrykte ønske om at finde et billigere sted at have HQ.

Bob Henderson blev valgt til President of Honour. Den generelle opfattelse er, at han gjorde hvad der var muligt for at rette op på situationen, men at der skulle nye kræfter til for at genoprette medlemmernes tillid til FAIs EB.

Peter Eriksen

FAI delegeret DEN