Tidligere møder og deltagelse

 

2017

25. til 28. oktober 2017: KDAs nye bestyrelsesmedlem Dennis Wehrenskiold og formand Hjalmar Nielsen har deltaget i FAI 111 General Conference i Lausanne.

Link til FAI: https://www.fai.org/executive-board

16. september 2o17: KDA holdt repræsentantskabsmøde i KDA Huset. Retningslinjerne for driften af det fremtidige KDA blev stemt igennem. Bestyrelsen skal arbejde for, at KDA senest i løbet af foråret 2o18 bliver slanket og kan drives uden generalsekretær.

25. og 26. august 2o17: Swoop Challenge afholdt Verdensmesterskabet i Swoop på Peblingesøren i København.

2016

11. - 16. oktober 2016 - FAI 110. General Conference.

26. maj 2016 - Bestyrelsesmøde i KDA. Bestyrelsesmøde i KDA i KDA-huset, Roskilde.

10. - 12. juni 2016 - FAI Active Members. Møde for aktive FAI medlemslande.

18. august 2016 - Bestyrelsesmøde i KDA. Bestyrelsesmøde i KDA i KDA-huset, Roskilde.

17. september 2016 -Repræsentantskabsmøde. Repræsentantskabsmøde i KDA-huset, Roskilde.

8. - 10. april - Europe Air Sports. Technical conference & General Assembly 2016.

18. april - Rådet for større Flyvesikkerhed. Generalforsamling 2016

2. april 2016 - Flyvningens/Luftsportens dag. Workshop i KDA i KDA-huset, Roskilde.

12. marts 2016 – KDA Formandsmøde. Formandsmøde i KDA-Huset. Indkaldelse og dagsorden udsendes medio februar.

2015

21. maj 2015 – Bestyrelsesmøde i KDA. KDA-huset, Roskilde.

26. maj 2015 – ½-årsmøde med unionerne. Trafikstyrelsen, København.

5.-6. juni 2015 – FAI Active Members. Alicante, Spain.

11. juni 2015 – Forberedelsesmøde, Nordic Coordination Meeting (NCM). Oslo, Norge.

23. juni 2015 – Møde i Branchepanel for Luftfart. Trafikstyrelsen, København.

29.-30. september 2015 – Nordic Coordination Meeting (NCM). Norge. I mødet deltager formanden og generalsekretæren.

29. august 2013 – Nordisk mesterskab i kunstflyvning. KDA's formand Hjalmar Nielsen åbnede Nordisk Mesterskab i kunstflyvning i Skive. Konkurrencen var arrangeret af Dansk Kunstflyver Union og afholdtes efter FAI's regler.

2. september 2013 – Rådet for Større Flyvvesikkerhed. Møde i Rådet for Større Flyvesikkerhed. Generalsekretæren deltog på vegne af KDA. Formand Hjalmar Nielsen deltog på vegne af Dansk Motorflyver Union.

9. september 2013 – Møde med Trafikstyrelsen. Møde med Trafikstyrelsen ang. nye BL'er.
Generalsekretæren deltager sammen med formanden.

11. september 2013 – Møde i Transportministeriet. Møde i Transportministeriets EU-specialudvalg for Transport. Dagsorden forventes modtaget fra Transportministeriet snarest. Fra KDA deltager generalsekretæren.

12. september 2013 - Møde i med Trafikstyrelsen. Møde hos Trafikstyrelsen ang. kommende regler for UAS/UAV. Fra KDA deltager generalsekretæren.

12. september 2013 – KDA Formandsmøde. Formandsmøde i KDA. På mødet skal drøftes følgende: "Vision og misssion for KDA, herunder forventninger til KDA, adgang til KDA samt KDA's opgaver og deres løsning. Tilmelding til mødet senest mandag den 9. september. Indkaldelse er udsendt 13. august - detaljeret dagsorden fremsendes senere.

17. september 2013 – KDA yder støtte til internationalt veteransvæveflystævne. KDA's jubilæumsfond har tildelt Dansk Svæveflyvehistorisk Klub (DaSK) støtte til det store arrangement næste år, hvor The Vintage Glider Club's 42. internationale Rally finder sted på svæveflyvecenter Arnborg i august måned.
Fonden har tildelt kr. 5.000 til arrangementet.

30. september 2013 – Bestyrelsesmøde i KDA. Bestyrelsesmøde i KDA i KDA-huset, Roskilde.

1.-2. oktober 2013 – EASA GA-konference i Køln. I konferencen deltager Paul Harrison fra KDA's Teknikudvalg. På konferencen behandles emner som: GA Safety record / EGAST / EASA Safety plan. GA roadmap. ASTM/ARC update. New capabilities arising from new avionics (LPV, ADS-B,RNAV, PBN). Delivery on Permit to Fly samt mange andre emner. Det fulde program for de to dage kan ses her [link].

4.-6. oktober 2013 – FAI General Conference. FAI General Conference i Kuala Lumpur. I konferencen deltager generalsekretær Anders Madsen. Konferencen forventes at have 150-200 deltagere fra hele verden. Alle luftsportsgrene i FAI er repræsenteret ved kommissionsformændene og alle nationale aeroklubber er repræsenteret ved formænd og/eller generalsekretærer.

15. oktober 2013 – Møde i KDA's Teknikudvalg. På mødet skal bl.a. drøftes følgende:

  • Dispensation for krav om 8.33 Khz radioer i mindre fly, svævefly, UL mv.
  • Brændstofmuligheder, metanolfri autobenzin
  • Transpondertest
  • Referat fra EASA GA-seminar
  • 18.-19. oktober 2013 – Nordic Coordination Meeting i Arlanda - Stockholm

På mødet drøftes forholdene og problemerne for de nordiske aeroklubber, herunder sikkerhed, aktivitetstendenser, brændstofproblematik, luftrumsproblematik, relation til myndigheder, etc. Fredag den 18. oktober mødes de nordiske generalsekretærer og lørdag den 19. oktober deltager endvidere formændene for de nordiske aeroklubber.

31. oktober 2013 – Trafikstyrelsens sikkerhedskonference. Deltagelse i Trafikstyrelsens sikkerhedskonference i København. Fra KDA deltager formand Hjalmar Nielsen, formand for KDA's luftrumsudvalg Palle J. Christensen og generalsekretær Anders Madsen.

5. november 2013 - møde med Modelflyvning Danmarks højdeudvalg. Formand for Luftrumsudvalget Palle Christensen og generalsekretær Anders Madsen mødtes med Gunnar Hagedorn og Claus Tønnesen, for at drøfte mulighederne for mere højde til modelflyvning - i første omgang i en forsøgsperiode med henblik på en permanent ordning.

6. november 2013 - møde i Transportministeriets specialudvalg for transport. Generalsekretær Anders Madsen deltager i ministeriets specialudvalgsmøde i Færøsk Pakhus i Transportministeriet. På dagsordenen er bl.a. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) om gennemførelsen af det fælleseuropæiske luftrum (omarbejdning), KOM(2013) 410 samt forslag til ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 for så vidt angår flyvepladser, lufttrafikstyring og lufttrafiktjenester, KOM (2013) 409.

14. november 2013 - Unionsmøde hos Trafikstyrelsen. KDA's formand Hjalmar Nielsen og generalsekretær Anders Madsen deltager sammen med (forhåbentlig) repræsentanter for alle medlemsorganisationerne i mødet. Punkter til behandling på mødet bedes sendt til KDA, helst senest den 30. september.

18. november 2013 - Luftrumsbrugermøde hos Trafikstyrelsen. KDA's luftrumsudvalg og andre brugergrupper deltager i mødet. Punkter til behandling på mødet bedes fremsendt senest den 1. november.

25. november 2013 – Bestyrelsesmøde i KDA. KDA bestyrelsesmøde i KDA-huset, Roskilde.

11. december 2013 – Gebyrudvalgsmøde i Trafikstyrelsen. I mødet deltager repræsentanter fra DMU, DSvU og KDA samt repræsentanter fra den kommercielle del af luftfarten.

2014

25. januar 2014 – Bestyrelsesmøde i KDA i KDA-huset i Roskilde.

18. februar 2014 – Dronemøde (UAV/UAS) hos Trafikstyrelsen. Dialogmøde om UAS og UAV. Mødet finder sted hos Trafikstyrelsen. KDA deltager i dialogmødet sammen med Modelflyvning Danmark.

26. februar 2014 – Møde om brugerbetaling for brug af naturen. Friluftsrådet, Scandiagade, København. I mødet deltager generalsekretæren.

1. marts 2014 – Repræsentantskabsmøde i Dansk Svæveflyver Union i Sørbymagle Hallen, Sørbymagle. I mødet deltager generalsekretæren som bliver foreslået som dirigent.

2. marts 2014 – Repræsentantskabsmøde i Dansk Hangglider og Paraglider Union i Pejsegården, Brædstrup. I mødet deltager generalsekretæren som bliver foreslået som dirigent.

11. marts 2014 – Møde i KDA's luftrumsudvalg
i KDA-huset, Roskilde. På mødet skal drøftes et oplæg fra Modelflyvning Danmarks højdeudvalg. Dagsordenen er endnu ikke fastlagt, men andre punkter kan blive behandlet.

13. marts 2014 – Bestyrelsesmøde i KDA. Bestyrelsesmøde i KDA i KDA-huset, Roskilde.

13. marts 2014 – Formandsmøde i KDA. i KDA-huset, Roskilde.

19. marts 2014 – Møde i Lejerforeningen EKRK. hos Copenhagen Airtaxi, Roskilde Lufthavn. I mødet deltager generalsekretæren.

22.-23. marts 2014 – Europe Air Sports General Conference. Europe Air Sports afholder General Conference.

4. april 2014 - Møde med KDA's revisor. Regnskabsmøde med revisor.

7. april 2014 - Møde med koordinator for Modelflyvning Danmarks højdeudvalg. Generalsekretæren mødes med Gunnar Hagedorn i KDA-huset.

10. april 2014 - Unionsmøde hos Trafikstyrelsen. KDA's formand Hjalmar Nielsen og generalsekretær Anders Madsen deltager sammen med (forhåbentlig) repræsentanter for alle medlemsorganisationerne i mødet. Punkter til behandling på mødet bedes sendt til KDA, helst senest den 3. marts 2014.

30. april 2014 - Møde/seminar i KDA's nye Havariforum hos HCLJ i Hedehusene. HCLJ underviser deltagerne i KDA's nyetablerede havarigruppe.

1. maj 2014 - Møde med koordinator for Modelflyvning Danmarks højdeudvalg. Generalsekretæren mødes med Gunnar Hagedorn i KDA-huset.

8. maj 2014 - Møde med direktør Carsten Falk Hansen og kontorchef Per Schmock på FSN Skrydstrup. Generalsekretæren deltog i møde arrangeret af Ole Gellert Andersen og Michael Fleischer i FSN Skrydstrup Svæveflyveklub.

14. maj 2014 - Bestyrelsesmøde i DMU i Korsør. Generalsekretæren deltog i mødet med henblik på at drøfte problemstillinger og muligheder i relation til CAMO og muligheder for motorflyejere.

2. juni 2014 – Bestyrelsesmøde i KDA. Bestyrelsesmøde i KDA i KDA-huset, Roskilde.

11. juni 2014 – ATO-møde. Trafikstyrelsen.

12. juni 2014 – Ekstraordinært Droneforummøde. Hos Trafikstyrelsen.

12. juni 2014 – Møde om examiners i ATO'er. Hos Trafikstyrelsen.

13. juni 2014 – Pre-NCM. CabInn, Ørestaden.

16. juni 2014 – Møde i Flyvehistorisk Fond. KDA-Huset.

16. juni 2014 – Bestyrelsesmøde i Flymuseets Venner. KDA-Huset.

19. juni 2014 – Branchepanelet for luftfartssikkerhed. Trafikstyrelsen.

7. juli 2014 – FAI Presidents meeting, formændene for de nationale aeroklubber mødes i Stockholm-Arlanda. Fra KDA forventes deltagelse af formanden.

1. september 2014 – Møde i Rådet for Større Flyvesikkerhed. KDA-huset, Roskilde. I mødet deltager generalsekretæren, som er i bestyrelsen af Rådet.

2. september 2014 – Møde i Krisenetværk for Luftfart. Trafikstyrelsen, København. I mødet deltager generalsekretæren.

4. september 2014 – Møde i Flymuseets Venners bestyrelsen. KDA-huset, Roskilde. I mødet deltager generalsekretæren.

6. september 2014 – Bestyrelsesmøde i KDA. KDA bestyrelsesmøde i KDA-huset, Roskilde.

6. september 2014 – Ordinært repræsentantskabsmøde i KDA. i KDA-huset, Roskilde.

12. september 2014 – Møde i Transportministeriets EU-specialudvalg for Transport. Transportministeriet, København. I mødet deltager generalsekretæren.

20.-21. september 2014 – Nordic Cordination Meeting, København.

29. september 2014 – Bestyrelsesmøde i KDA. KDA-huset, Roskilde.

14.-18. oktober 2014 – FAI General Conference. Pattaya, Thailand. I mødet deltager formand Hjalmar Nielsen, generalsekretæren og Niels-Christian Levin Hansen.

1. november 2014 – Bestyrelsesmøde i KDA. Bestyrelsesmøde i KDA i KDA-huset, Roskilde.

5. november 2014 – Møde i Droneforum i Trafikstyrelsen. Trafikstyrelsen, København. I mødet deltager generalsekretæren.

10. november 2014 – Unionsmøde i Trafikstyrelsen. Trafikstyrelsen, København. I mødet deltager repræsentanter fra unionerne og generalsekretæren.

11. november 2014 – Luftrumsbrugermøder i Trafikstyrelsen. Trafikstyrelsen, København. I mødet deltager Jan Schmeltz Pedersen og generalsekretæren.

11. november 2014 – Møde om Luftsportens Dag. KDA-huset, Roskilde. I mødet deltager repræsentanter fra medlemsunionerne samt generalsekretæren.

18. november 2014 – Sikkerhedskonference i Trafikstyrelsen. København. I mødet deltager formanden og generalsekretæren.

30. november 2014 – Landsmøde i Dansk Kunstflyver Union. KDA-huset, Roskilde. I mødet deltager medlemmer af DKFU.

3. december 2014 – Møde i Branchepanel for Luftfart. Trafikstyrelsen, København. I mødet deltager generalsekretæren.

10. januar 2015 – Bestyrelsesmøde i KDA. KDA-huset, Roskilde.

10. marts 2015 – Møde i Branchepanel for Luftfart. Trafikstyrelsen, København.

21. marts 2015 – General Meeting i Europe Air Sports. Luxembourg, Luxembourg.