Regler for Danmarksrekorder

Generelle regler for at få en dansk rekord godkendt og optaget som sådan i KDA´s rekordlister. Da danske rekorder principielt senere også kan blive anerkendt som Nordisk rekord og/eller verdensrekord, er baggrunden for at sætte danske rekorder de samme, som er gældende for verdensrekorder efter FAI-regelsættene. Dette udelukker desuden mulig tvivl om eventuelle forskelle mellem danske "tillempede regler" og internationale regler.
I de enkelte tilfælde føres danske rekorder i discipliner, der ikke føres i FAI-regí, men kun efter direkte aftale med den enkelte union. Regelsættene er dog de samme.

Forudsætninger

1. Rekordsætteren(erne) skal på tidspunktet for rekordforsøget være aktivt medlem af sin organisation og dermed ikke være i kontingentrestance.

2. Rekordsætteren(erne) skal på tidspunktet for rekordforsøget have en gyldig sportslicens til den pågældende sportsgren.

3. Regelsættene som angivet i FAI Sporting Code General Section og den Sporting Code, der er gældende for den pågældende sportsgren, skal overholdes. Herunder er som hovedpunkter nævnt nogle parametre fra ovenstående, der skal vurderes, før man forsøger at sætte en ny rekord.:

- Krav til dommere eller observatører
- Krav til udstyr, luftfartøj og andet
- Krav til måleudstyr og tolerancer
- Krav til dokumentation (papirer, fotos, log m.v.).
- Krav til forbedring af rekord (%-forøgelse).

(Generelle krav er omtalt i General Section, men der er ofte anført andre krav i den pågældende sportsgrens Sporting Code).

4. Før en rekord kan blive anerkendt som dansk rekord af KDA, skal den være godkendt af den pågældende organisation.

5. Eventuelle verdensrekordforsøg skal anmeldes til KDA, der videresender til FAI, senest 5 arbejdsdage efter et rekordforsøg.

Vellykket sprogtestseminar i KDA-huset

Lørdag den 5. januar 2013 afholdtes det første af to sprogtestfornyelsesseminarer. Seminaret fandt sted i KDA-huset, hvor 11 sprogassessorer fra Sjælland og Fyn var samlet for at gennemføre det krævede fornyelsesseminar. Seminaret var godkendt af Trafikstyrelsen, som også deltog med inspektør Mads Heising. Det næste seminar finder sted i Herning den 19. januar 2013.

Læs mere …

Billigere flyslæb og faldskærmsflyvning

Landsskatteretten har afsagt kendelse, som ændrer SKAT’s afgørelse i forbindelse med en organisations ønske om at få refusion af brændstofafgiften på brændstof anvendt til slæb af svævefly. Dette har nu resulteret i et såkaldt styresignal, som er reelt set er en retningslinje som er gældende og forklarer hvordan reglerne skal fortolkes. I dette tilfælde er der tale praksisændring og om genoptagelse af sager, som tidligere er afgjort i modstrid med det nu udsendte styresignal.

Læs mere …

KDA-huset

KDA-huset i Roskilde Lufthavn huser KDA´s bibliotek, mødelokaler og AeroPartner Pilotshop. Biblioteketet er åbent efter aftale med KDA´s bestyrelse.

 

kdahuset

Kommende Events

 
Saturday, September 29, 2018 13:00 - 16:00