Sprogtest

APPROVALCERTIFICATEKDA's sprogtest-virksomhed med fornyet godkendelse til år 2018

21. november 2012 modtog KDA fornyet godkendelse til at drive sprogtestvirksomhed. Beviset (Approval Certificate) der gælder indtil år 2018 giver fortsat ret til at udføre sprogtest for medlemmerne af KDA.

KDA bliver derved i stand til fortsat at spare medlemmerne for store udgifter til sprogtest. KDA og hilser godkendelsesbeviset velkommen. Statens Luftfarsvæsen har godkendt KDA som sprogtestvirksomhed. Det betyder at de uddannede sprogassessorer kan foretage sprogtest i henhold til BL 6.08 og KDA's godkendelse. Alle sprogassessorer i KDA's sprogtestvirksomhed kan foretage sprogtest af indehavere med BEG og N-BEG radiocertifikat.

Skal du til sprogtest
Hvis du skal til sprogtest skal du have følgende klar inden sprogtesten påbegyndes:

  • sprogtestkortet fra SLV skal være modtaget og skal medbringes (et for N-BEG og ét for BEG).
  • du skal have aktive medlemsskab af en KDA tilsluttet klub, eller minimum være medlem direkte af KDA.Klubber kan afvise personer, som ikke er medlem af klubben der afholder sprogtesten. Det er klubbens eget valg, om personer der ikke er klubmedlemmer er velkomne til klubbens arrangement.
  • du skal kende dit medlemsnummer og medbringe dette til sprogtesten, idet sprogassessoren ikke må foretage test af personer der ikke oplyser deres medlemsnummer. Man kan ikke forvente at melde sig ind om eftermiddagen og deltage i en sprogtest om aftenen. Det giver de administrative procedurer ikke mulighed for.

Held og lykke med sprogtesten.