Organisation

Kongelig Dansk Aeroklub (KDA) er Danmarks Luftsports-Forbund. Vi er en interesseorganisation for sportslig, privat og forretningsmæssig flyvning i Danmark. Vi er for tiden ca. 10.000 medlemmer.

Flyveinteresserne spænder vidt. De sportslige udøvere består af ballonflyvere, drageflyvere, faldskærmsspringere, kunstflyvere, motorflyvere, svæveflyvere samt modelflyvere - herunder fritflyvning, liniestyring og radiostyring.

De sportslige interesser er samlet i specialunioner.

KDA er også samlingspunktet for en stor gruppe mennesker med flyveinteresse, sammensat af blandt andet andre private motorflyvere, trafikflyvere, millitærflyvere og personale fra luftfartsmyndigheder, lufthavne, flyveindustri og forhandlere af alle former for fly og flytilbehør.

Hvis du har interesse for den private flyvning under en eller anden form, kan den udøves i et direkte medlemsskab af KDA eller ved at være medlem af en af de ca. 300 forskellige klubber - spredt over hele landet - med direkte tilhørsforhold til en af de tilsluttede specialunioner.

Organisationsvirksomhed
KDA tog initiativet til at stifte Rådet for Større Flyvesikkerhed, der på bredeste måde arbejder med, til stadighed at forbedre sikkerheden i luften.

KDA støtter de danske myndigheders arbejde for at udforme de mest hensigtsmæssige bestemmelser for flyvning på en sådan måde, at der fortsat er en rimelig balance mellem den erhversmæssige og sportslige flyvning.

KDA varetager desuden medlemmernes direkte interesser over for myndighederne, og er repræsenteret i udvalg, der gør sin indflydelse gældende på luftfartens udvikligen i tæt samarbejde med andre organisationer inden for flyvningens verden. Dette gælder inden for områder som for eksempel luftrum, flyvepladser, takster, gebyrer, bestemmelser og certifikater.

KDA er medlem af Europe Air Sports (EAS), som er en europæiske sammenslutning af nationale aeroklubber. EAS er vort talerør overfor europæiske myndigheder - herunder European Aviation Safety Agency (EASA) i alle forhold vedrørende certificering, operationer, licensing, forsikringer m.v. EAS har høringsret når EASA udformer regler og bestemmelser.

KDA er medlem af Friluftsrådet, som støtter vore ønsker om adgang til naturen, herunder vort krav om fri adgang til brug af luftrummet. KDA har dannet en amtsmiljøorganisation med repræsentanter i hvert enkelt amt. Disse repæsentanter følger løbende udviklingen i de enkelte amter.

KDA har sammen med en stor kreds af flyveinteresserede været med til at stifte Danmarks Flyvemuseum, der nu er efter sin etablering for første gang kan give et bredt indtryk af flyvningens historie i Danmark. Dette museum er nu en del af Teknisk Museum, som ligger i Helsingør.

medlem af

Sportslig virksomhed
KDA er tilsluttet Fédération Aéronautique Internationale (FAI),,der er den internationale sammenslutning af aeroklubber. FAI´s navn på engelsk er The World Airsport Federation.

KDA er den eneste danske organistaion, der formidler dansk deltagelse i internationale konkurrencer under overholdelse af FAI's sportslige reglsæt, blandt andet ved udstedelse af sportslicenser.

KDA formidler kontakten til FAI's komitteer, hvor de enkelte specialunioner er repræsenterede.
KDA anerkender og registrere alle former for rekorder inden for de enkelte sportsgrene.

KDA er ligeledes medlem af NCM (Nordic Coordination Meeting), der består af de fem nordiske lande. NCM formidler samarbejde på mange felter, herunder nordiske mesterskaber. Dansk Hanggliding og Paragliding Union, Dansk Faldskærms Union og Dansk Svæveflyver Union er desuden medlem af Danmarks Idræts-Forbund.