Koordineringsudvalgsmøde 8. oktober 2022

Danmarks Luftsport Forbund

Koordineringsudvalgsmøde 8. oktober 2022

Som oplyst på KDAs repræsentantskabsmøde i april, afholdes der KU-møde lørdag den 8. oktober 2022.
Mødet afholdes på;
Fjeldsted Skov Hotel & Konference
Store Landevej 92,
5592 Ejby

Mødestart klokken 10:00 og der vil være mulighed for morgenmad fra klokken 9:00. 
Frokost klokken 12:00
Kaffe og afrunding ca. klokken 14:00.

Forslag til dagsorden kan sendes til kda@kda.dk senest 30. september 2022.

Af hensyn til forplejning og behov for online tilkobling, bedes I melde til på kda@kda.dk senest den 1. oktober med anmærkning om fysisk eller online tilstedeværelse. Dagsorden og link til online deltagelse fremsendes til mødedeltagerne pr.mail den 1. oktober.