FAI

Danmarks Luftsport Forbund

Medlemsskab

KDA er Danmarks repræsentant i Fédération Aéronautique International (FAI), og udpeger den danske delegerede til FAIs højeste organ, FAI General Conference. 

Navnet på den danske delegerede fremgår af KDAs hjemmeside.

FAI Airsports Commissions

De tilsluttede unioner udpeger delegerede til relevante Air Sports Commissions, som varetager de enkelde luftsportsgrene i FAI. KDA skal informeres om navene på delegerede og deres eventuelle alternative delegerede.

Navnene fremgår af KDAs hjemmside.

FAI Sportslicenser

Administrationen af FAI sportslicenser er uddelegeret til de enkelte forbund, det betyder, at sportslicenser kan bestilles og fornyes hos medlemmets eget forbund. FAI sportslicens er gyldig i alle lande, der er repræsenteret i FAI. Den skal forevises ved deltagelse i konkurrencer og rekorder, der udføres i overensstemmelse med FAI´s regler.

Indehaveren skal bekræfte, at han/hun kender og forstår FAI´s Sporting Code og forpligter sig derved til at overholde den. Derudover skal alle indehavere af sportslicens være registreret i FAI’s database. Har man ikke en gyldig sportslicens – eller ikke er registreret i FAI’s database kan starttilladelse nægtes af konkurrenceledelserne. Licensen er kun gyldig hvis man er registreret hos FAI og har sportslicensen fornyet for det pågældende år.

Licensen er udstedt af dit forbund på vegne af KDA og FAI, og den kan uden varsel inddrages af begge parter. En sportsudøver, der er blevet diskvalificeret, skal deponere sin licens for den periode diskvalifikationen varer. Enhver forsinkelse i deponeringen af sportslicensen forlænger perioden med diskvalifikation tilsvarende. I denne periode kan den diskvalificerede ikke deltage i FAI sportsaktivitet.

Til forbundene

Vejledning i udstedelse af sportslicenser til forbundene fås ved at kontakte KDA. Alle forbund med adgang til databasen SKAL underskrive en databehandleraftale med KDA