Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20 - DK-2605 Brøndby - C/O Dansk Hanggliding og Paragliding Union - CVR 87329828
kda@kda.dk

Kompetence Netværk

Danmarks Luftsport Forbund

Formål

Kompetence netværkene  afløser de tidligere udvalg under KDA og de løbende ad hoc opgaver skal søges løst gennem inddragelse af hele eller dele af det relevante netværk. Formålet er, at sikre de gode kompetencer som hver medlemsorganisation råder over bliver udnyttet positivt af de andre tilsluttede organisationer til gavn for alle. Det er i udgangspunktet kun de organisationer som stiller ressourcer til rådighed for netværket som kan aktivere netværket.

Organisering

Kompetence netværkene er inddelt i tre overordnede kategorier som favner de nuværende interesseområder delt af de tilsluttede medlemsorganisationer; Regelværks- og Myndighedsnetværk, Miljø-, Natur, luftrum- og facilitetsnetværk og Uddannelsesnetværk. 

Medlemsforbund som ønsker at deltage i KDAs kompetencenetværk kan kontakte vores sekretariat

Regel- og myndighedsnetværk

Dette netværk skal håndtere de opgaver som måtte kræve koordinering af indstilling til myndigheder, herunder koordination af høringssvar hvis nødvendigt. De tilsluttede organisationer tilskyndes også til at anvende netværket som et erfaringsdelingsnetværk således. (Definitioner under udarbejdelse)

Kontakt netværket

Miljø-, natur,- luftrums,- og facilitetsnetværk

Dette netværk skal håndtere de opgaver som vedrører miljø, natur og faciliteter herunder flyvepladser, luftrum og andre idrætsfaciliteter. (Definitioner under udarbejdelse)

Kontakt netværket

Uddannelsesnetværk

Dette netværk skal håndtere de opgaver som vedrører al uddannelsesaktivitet herunder eventuelt også sprogtestvirksomheden.

Kontakt netværket