Pokaler

Danmarks Luftsport Forbund

SAS Pokalen

SAS har i anledning af Kongelig Dansk Aeroklubs 50 års jubilæum i 1959 skænket klubben en vandrepokal. 

Pokalen tildeles en person, der indenfor sin klubs ledelse har udrettet et stort og uegennyttigt arbejde til bedste for klubben og dens trivsel.

Pokalen kan uddeles én gang om året på KDA´s ordinære repræsentantskabsmøde efter indstilling fra unionerne og Koordineringsudvalget.

Sportspokalen

Sportspokalen er skænket af KDA´s formand Aksel C Nielsen i 1994.

Pokalen tildeles en person eller et hold, der har præsteret en god sportslig indsats.

Pokalen kan uddeles én gang om året på KDA´s ordinære repræsentantskabsmøde efter indstilling fra unionerne og Koordineringsudvalget.

Kongelig Dansk Aeroklubs Ærestegn

Kongelig Dansk Aeroklub kan tildele KDA´s Ærestegn til danske eller udenlandske statsborgere, der har ydet en særlig indsats indenfor dansk flyvning eller luftsport.

KDA´s Ærestegn kan tildeles efter indstilling fra KDA´s Koordineringsudvalg eller de tilsluttede unioner.