Rejse og kørselsgodtgørelse

Danmarks Luftsport Forbund

KDA´s regler for rejse- og kørselsgodtgørelse ved mødedeltagelse

Generelt

Mødedeltagere skal altid tilstræbe at vælge den billigste rejseform. Dette indebærer blandt andet, at man ved kørsel i egen bil – så vidt det er muligt – skal tilstræbe samkørsel med andre mødedeltagere.Rejseafregning skal være modtaget i KDA senest 1 måned efter rejsens afslutning, for at refusion kan finde sted, med mindre andet er aftalt.

Mødetyper

Generalforsamlinger, bestyrelsesmøder, KDA udvalgsmøder og møder for KDA med offentlige myndigheder, møder i EAS og FAI. Desuden deltagelse i andre møder, der er godkendt af mindst to medlemmer af Forretningsudvalget.

Hvem

Foretningsudvalgsmedlemmer, udvalgsformænd og medlemmer af KDA´s faste udvalg. Herudover øvrige medlemmer af KDA, der er godkendt af forretningsudvalget/koordineringsudvalget til at deltage i bestemte møder.

Godtgørelse

Faktiske udgifter til offentlige transportmidler, dvs. billetter til tog (økonomiklasse) og bus plus eventuelle pladsbilletter. Udgifter til forplejning under rejse refunderes efter bilag. Refusion af flybilletter og overnatning kan kun ske efter forudgående aftale med forretningsudvalget.

Kørsel i egen bil refunderes efter den for staten gældende takst. Eventuelle broafgifter refunderes med det faktiske beløb.

Ved brug af eget fly refunderes betaling, som hvis var rejsen var foretaget i egen bil via det normale vejnet og korteste afstand. Passeres Storebælt eller andre farvande refunderes ligeledes udgift til brobillet(ter) for en normal personbil.

Dokumentation

Refusionen af omkostninger og udlæg til befordring m.v. efter KDA´s (ovennævnte) regler sker ved, at der fremsendes dokumentation for afholdte udgifter i form af billetter, kvitteringer og/eller km- afstand t/r – sammen med angivelse af anledning, CPR-nummer, kontonummer og bank reg. nr. til KDA, der herefter vil overføre pengene snarest muligt til din konto. 

Du kan hente formularen her